header-image-1

Inschrijven en Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden en Inschrijven
bij REBO Huurwoning gaat dat als volgt

U hebt interesse in één van onze huurwoningen. Maar hoe maakt u kans op een huurwoning, hoe verloopt de toewijzing en hoe maakt u een afspraak voor een bezichtiging? Onderstaande informatie geeft antwoord op veel van uw vragen.

WERKWIJZE

Ik heb interesse in het bezichtigen van een woning. Wat is jullie werkwijze?
U hebt interesse in een huurwoning, u wilt deze woning bezichtigen en mogelijk huren.
Hoe gaat dit in zijn werk?

 1. U ziet een huurwoning naar wens op onze website rebohuurwoning.nl. Door op de button ‘inschrijven’ te klikken, nodigen wij u uit om een account aan te maken op ons verhuurplatform ‘ikzoekeen.rebohuurwoning.nl’. Hier creëert u een eigen ‘persoonlijke omgeving’.
 2. In uw ‘persoonlijke omgeving’ voert u een zoekopdracht in en slaat u uw favoriete woning op. Deze zoekopdracht richt u in naar wens.
 3. Ziet u een passende huurwoning? En voldoet u aan de huurvoorwaarden van die huurwoning? Dan vraagt u op een eenvoudige manier een bezichtigingsaanvraag aan. Dit doet u door op de button ‘bezichtiging aanvragen’ te klikken.
 4. Om kans te maken op een bezichtiging levert u in uw ‘persoonlijke omgeving’ documenten aan.
 5. De bezichtigingsaanvraag komt bij ons binnen.
 6. Deze documenten controleren wij op echtheid. Daarnaast beoordelen wij of u aan de gestelde huurvoorwaarden voldoet. Wij controleren de documenten op het moment dat u geselecteerd bent voor een bezichtiging. Zorg dat uw aanvraag volledig is.
 7. Wij wijzen de huurwoning toe aan de meest passende kandidaat. Dat is in ieder geval een kandidaat die de volledige inschrijvingsprocedure heeft doorlopen. De inschrijvingsprocedure houdt in; een volledige aanvraag en het voldoen aan de huurvoorwaarden.
 8. Is uw inschrijving goedgekeurd? En bent u geselecteerd om de woning te bezichtigen? Dan ontvangt u automatisch bericht en gaat u de woning bezichtigen. Wij reserveren de woning voor u nadat de bezichtigingsafspraak gepland staat.
 9. Wilt u na bezichtiging de woning huren? Laat dit weten via de link in de e-mail die u van ons na bezichtiging ontvangt.
 10. Hierna voeren wij de laatste controles uit, zoals; een credit check, een PEP en Sanctie toets, een ID check en een IBAN check. Komt u hier positief uit? Dan stellen wij de huurovereenkomst en aanvullende documenten op. De huurovereenkomst bieden wij u digitaal ter ondertekening aan.

Hoeveel bezichtigingsaanvragen kan ik doen?
U vraagt maximaal 2 bezichtigingsaanvragen tegelijk aan. Indien u geselecteerd bent voor het bezichtigen van de huurwoning, dan reserveren wij de woning voor u. Wij nodigen u voor maximaal 1 bezichtiging per keer uit. Wees dus selectief in het opgeven van uw voorkeur(en).

Ik heb nog niet alle documenten verzameld. Maak ik toch kans op het bezichtigen van een woning?
Belangstellenden welke niet alle verplichte documenten hebben aangeleverd, kunnen geen toewijzing krijgen. Zij maken geen kans op een bezichtiging. Voeg daarom alle gevraagde en actuele documenten toe en controleer dit goed.

Wordt er gewerkt met een wachtlijst?
Nee. De woningen welke op onze website staan worden toegewezen aan de meest passende kandidaat.

Wat houdt een ‘meest passende kandidaat’ in?
De uitgangspunten bij de 'meest passende kandidaat' zijn o.a.; een complete aanvraag, woningkenmerken, uw wensen en gezinssituatie. Bij meerdere passende kandidaten telt de registratiedatum mee.

Hoe vindt de bezichtiging plaats?
Wij brengen u in contact met de huidige huurder. Samen maakt u een bezichtigingsafspraak. Let op! Maak deze afspraak binnen 24 uur na onze selectie. Indien de afspraak niet binnen 24 uur is gemaakt, vervalt de mogelijkheid tot bezichtigen. Wij bieden dan een andere kandidaat deze kans.
Indien de woning leeg staat dan maken wij met u een bezichtigingsafspraak.

Ik heb de woning bezichtigd. En nu?
Kort na de bezichtiging ontvangt u van ons een e-mail met een link. Via deze link geeft u aan of u de woning wenst te huren of niet. Hier heeft u tot een afgesproken datum de tijd voor. Indien u de woning niet wilt huren, dan vernemen wij graag de reden. Zo bieden wij u mogelijk in de toekomst een meer passende woning aan.

Ja, ik wil de woning huren. Wat zijn de vervolgstappen?
Gefeliciteerd! Wat leuk dat de woning naar wens is. Wij voeren de laatste checks op uw inschrijving uit. Dit betreft een credit check, PEP- en Sanctielijst check, een ID check en een IBAN check. Indien dit positief is, dan is de verhuur definitief. U ontvangt de huurovereenkomst ter digitale ondertekening. Een datum en tijdstip voor de sleuteloverdracht plannen wij in.

Controleert u de persoonsgegevens in uw ‘persoonlijke omgeving’. Deze dienen exact overeen te komen met uw officiële documenten, zoals uw paspoort. Deze gegevens gebruiken wij namelijk bij het opstellen van de huurovereenkomst.

Wat is mijn huuringangsdatum?
De woning bieden wij aan per datum beschikbaarheid. Welke datum dit is, staat in de advertentie van de gewenste huurwoning. Deze datum kunt u niet wijzigen.

Ontvang ik een reactie als ik niet wordt geselecteerd voor een bezichtiging?
Nee. U kunt de status van uw verzoek raadplegen in uw ‘persoonlijke omgeving’.

Mijn gewenste huurwoning staat gereserveerd. Maak ik nog een kans op de woning?
Zolang de woning nog niet definitief is verhuurd, zijn er nog kansen.

DOCUMENTEN

Wanneer upload ik mijn documenten?
U uploadt uw documenten op het moment dat u een bezichtigingsaanvraag indient.

Welke documenten zijn noodzakelijk voor een kans op een bezichtiging?
Dit is afhankelijk van de huurvoorwaarden van de gewenste huurwoning en uw inkomenssituatie. Wij beschrijven dit hieronder uitgebreid per type belangstellende. Het lijkt wellicht allemaal wat veel, maar deze documenten vragen wij op om woonfraude tegen te gaan.

Enkele documenten vraagt u op bij een instantie. Hier gaan enkele dagen overheen voordat u het gewenste document ontvangt. Houdt u hier rekening mee. Upload de documenten in uw ‘persoonlijke omgeving’ door in te loggen op ‘ikzoekeen.rebohuurwoning.nl’. Hebt u moeite met de digitale inschrijving en het uploaden van documenten? Vraag een goede vriend/vriendin/familielid die u hierbij ondersteunt.

Welke documenten levert elke belangstellende aan?
Elke belangstellende dient de volgende documenten te uploaden:

 • Bankafschrift van de IBAN waarvan wij uw toekomstige huurbetalingen afschrijven of de kopie van de bankpas van deze IBAN. Uw naam en IBAN dienen zichtbaar te zijn;
 • Verklaring ingevuld door uw huidige huiseigenaar/beheerder/hypotheekverstrekker inzake uw betalings- en woongedrag uit het verleden;
 • Kopie voor- en achterkant van uw geldige identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs). Let op dat het BSN en pasfoto onzichtbaar is. Noteer de volgende notitie op de kopie: ‘t.b.v. REBO Huurwoning’.

Afhankelijk van uw situatie of aangeleverde documenten kunnen wij extra documenten opvragen. Denk hierbij aan:

 • Werkgeversverklaring ingevuld en ondertekend door de werkgever, voorzien van firmastempel;
 • Kopie meest recente loonstrook;
 • Verkoopakte pagina 1 en 2 van uw koopwoning;
 • Kopie hypotheekjaaroverzicht;
 • Uittreksel kadaster waaruit blijkt dat er geen hypotheek op uw woning rust;
 • Echtscheidingsconvenant/schrijven advocaat inzake alimentatieverplichting of -ontvangst;
 • Uittreksel Basisregistratie Personen;
 • Kopie bankafschrift voorzien van eigen vermogen;
 • Document die de afkomst van uw eigen vermogen verklaart;
 • Verklaring accountant met daarin een prognose voor het lopende jaar;
 • IB 60 formulier;
 • Laatste aanslagbiljet inkomstenbelasting;
 • Laatste aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Ik ben in loondienst. Welke documenten lever ik aan?
Naast de documenten die wij elke belangstellende vragen aan te leveren. Vragen wij u het volgende:

 • Gecertificeerde UWV verklaring zonder BSN (originele PDF). Met dit document controleren wij uw inkomen, werkgever, contractsoort, etc.
 • Intentieverklaring van uw werkgever, indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd;
 • Bankafschrift met daarop de storting van het salaris van de afgelopen maand. Uw naam en IBAN dienen zichtbaar te zijn.

Wat is een gecertificeerde UWV verklaring?
In een gecertificeerde UWV verklaring is te zien wie uw werkgever is, wat uw inkomen is en wat voor type contract u heeft. Deze downloadt u door met uw DigiD in te loggen op: Mijn UWV. Let er op dat u het document downloadt zonder BSN. Hier kunt u voor kiezen bij het opvragen.

Het document is alleen gecertificeerd indien wij de originele onbewerkte PDF ontvangen. Een wijziging in de naam van het document zorgt er al voor dat het geen gecertificeerd document meer is. Een gecertificeerd document herkent u aan de blauwe balk boven het document. Een niet gecertificeerd UVW document accepteren wij niet. Meer uitleg over het juiste document vindt u hier. Neem deze uitleg aandachtig door.

Ik ben ondernemer. Welke documenten lever ik aan?
Naast de documenten die wij elke belangstellende vragen aan te leveren. Vragen wij van u het volgende:

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
 • Een door uw accountant goedgekeurde jaarrekening van het voorgaande jaar.

Houdt u er rekening mee dat wij een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur als voorwaarde stellen bij ondernemers.

Ik ben uitkeringsgerechtigd. Welke documenten lever ik aan?
Naast de documenten die wij elke belangstellende vragen aan te leveren. Vragen wij van u het volgende:

 • Een kopie van uw meest recente jaaropgave;
 • Een kopie van uw laatste betaalspecificatie van uw uitkering;
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop zichtbaar de laatste storting van uw uitkering, uw naam en uw rekeningnummer;
 • Een kopie van een schrijven van uw uitkeringsinstantie met daarin de maximale looptijd van uw uitkering genoemd.

Let er op dat u uw BSN op de documenten onleesbaar maakt.

Ik ben gepensioneerd/AOW gerechtigd. Welke documenten lever ik aan?
Naast de documenten die wij elke belangstellende vragen aan te leveren. Vragen wij van u het volgende:

 • Een kopie van uw meest recente jaaropgave van uw pensioen en/of AOW;
 • Een kopie van uw laatste betaalspecificatie van uw pensioen en/of AOW;
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop zichtbaar de laatste storting van uw pensioen en/of AOW, uw naam en rekeningnummer.

Let er op dat u uw BSN op de documenten onleesbaar maakt.

Ik schrijf me samen met mijn partner in. Dien ik zijn/haar documenten ook aan te leveren?
Ja. Indien u beiden op de huurovereenkomst wilt staan, dan levert u beiden de gevraagde documenten aan. Indien u gehuwd bent of geregistreerd staat als partners komt u beiden als gevolg van de wet op de huurovereenkomst. Wij ontvangen van beiden de gevraagde documenten.
Dit geldt ook indien u zelfstandig aan de gestelde huurvoorwaarden voldoet.

Waar moet ik op letten bij het aanleveren van mijn documenten? Hoe vergroot ik mijn kansen?
Er zijn een aantal punten waar u op let bij het aanleveren van uw documenten. Hiermee vergroot u uw kansen op een bezichtiging:

 • Levert u officiële documenten aan?
 • Levert u recente documenten aan?
 • Is de informatie op de documenten verifieerbaar/toetsbaar?
 • Zijn de documenten herleidbaar naar u als persoon?
 • Hebt u uw BSN onleesbaar gemaakt op uw documenten?
 • Zijn uw documenten goed leesbaar? Foto’s van bestanden zijn niet altijd goed leesbaar.
 • Zijn uw documenten in PDF formaat?
 • Is uw UWV document gecertificeerd?
 • Hebt u de juiste documenten is de juiste vakjes geüpload?
 • Hebt u de documenten van uw wettelijke partner geüpload?
 • Zijn alle gevraagde documenten aangeleverd?
 • Zit u in een bijzondere situatie? Een begeleidend schrijven kan voor ons heel prettig zijn.

Ik wil graag mijn documenten per post opsturen of langsbrengen. Is dit mogelijk?
Nee. U maakt een account aan via ‘ikzoekeen.rebohuurwoning.nl’. Via dit account uploadt u uw documenten en maakt u uw interesse in een huurwoning kenbaar.

Hebt u moeite met de digitale inschrijving en het uploaden van documenten? Vraag een goede vriend/vriendin/familielid die u hierbij ondersteunt.

Ik wil alleen maar bezichtigen? Waarom hebben jullie nu al deze documenten nodig?
Wij vragen vooraf aan de bezichtiging uw documenten op om te beoordelen of u aan de gestelde huurvoorwaarden voldoet om de woning uiteindelijk te kunnen huren. Zodra u bent geselecteerd voor een woning en een bezichtigingsafspraak hebt gemaakt, is de woning voor u gereserveerd. Wij bieden de woning op dat moment niet aan een ander aan.

Is de woning naar wens? Zijn de laatste controles zijn positief? Dan bent u ook de persoon aan wie wij de woning verhuren.

Door vooraf uw documenten op te vragen, biedt dat u een stuk zekerheid. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Daarnaast vragen wij de documenten op om woonfraude tegen te gaan.

VOORWAARDEN

Worden er inkomensvoorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een bezichtiging van een woning?
Ja. Wij hanteren inkomensvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen verschillen per woning. De huurvoorwaarden van de door u gewenste huurwoning vindt u bij de advertentie van de huurwoning.

Over het algemeen is de inkomens huurvoorwaarde dat uw minimale bruto maandinkomen bedraagt: 4 x de brutohuurprijs, dit is inclusief het voorschot servicekosten. Bij twee inkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee. Wij kijken hierbij alleen naar het vaste gegarandeerde inkomen. Dus ook naar vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering.

Voorbeeld:
Bij een huurprijs van € 1.000,00 per maand inclusief servicekosten is uw minimale bruto maandinkomen € 1.000,00 x 4 = € 4.000,00.

Ik ben gepensioneerd? Worden dezelfde inkomensvoorwaarden gesteld?
Nee. Uw minimale bruto maandinkomen dient over het algemeen 3,5 x de kale huurprijs per maand te bedragen. Ook hierbij geldt dat indien er afwijkende voorwaarden zijn, u dit naleest bij de advertentie van de woning.

Voorbeeld:
Bij een huurprijs van € 1.000,00 per maand inclusief servicekosten is uw minimale bruto maandinkomen € 1.000,00 x 3.5 = € 3.500,00.

Ik heb inkomen uit overwerk of onregelmatigheidstoeslag. Wordt dit meegenomen bij de inkomensberekening?
Nee. Wij kijken alleen naar het vaste gegarandeerde inkomen.

Ik krijg kinderalimentatie. Mag ik dit bij mijn bruto maandinkomen optellen?
Nee. Wij kijken niet naar kinderalimentatie bij het berekenen van uw bruto maandinkomen.

Ik krijg partneralimentatie. Mag ik dit bij mijn bruto maandinkomen optellen?
Ja. Dit bedrag tellen wij bij uw bruto maandinkomen op. U dient de ontvangst én de duur van partneralimentatie echter wel aan te tonen. Dit doet u door middel van officiële documenten welke herleidbaar zijn naar u als persoon.

Ik moet bij het inschrijven mijn bruto maandinkomen invullen. Welk bedrag vul ik in?
Neem uw bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld en eventuele vaste eindejaarsuitkering. Dit bedrag deelt u door 12 maanden. Het bedrag dat hier uitkomt, vult u in als vast bruto maandinkomen.

Verhuren jullie ook aan woningdelers?
Nee. Om samen een woning te huren dient er sprake te zijn van een duurzame partnerrelatie. Echter bij een enkel complex is dit wel mogelijk. Of dit voor de gewenste huurwoning geldt, dat leest u in de woningadvertentie.

Ik beschik over eigen vermogen. Wordt dit ook meegenomen in de beoordeling?
Ja. Wij tellen 10% van uw aangetoonde eigen vermogen op bij uw jaarinkomen.Let er op dat wij op het document zien dat het uw eigen vermogen is. Let er ook op dat het document is voorzien van een leesbare officiële datum. Daarnaast is het van belang om inzage te hebben in de afkomst van dit eigen vermogen.

Ik wil de huur een jaar vooruit betalen. Is dit mogelijk?
Nee. Dit is niet mogelijk.

Ik ben ondernemer. Gelden er aanvullende voorwaarden?
Ja. Naast de huurvoorwaarden stellen wij de afgifte van een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur als voorwaarde.

Ik ben student. Maak ik kans op een woning?
Voor ons is het belangrijk dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een bezichtiging van een woning. Over het algemeen voldoet een student niet aan deze huurvoorwaarden. Wij hebben in ons woningbestand een gering aantal studentencomplexen. Welke huurvoorwaarden gelden leest u na bij de woningadvertentie.

Kan iemand garant staan voor de huurbetalingen?
Nee. U dient zelfstandig aan de gestelde huurvoorwaarden te voldoen. Garantstelling door iemand anders is niet mogelijk. Bij studentencomplexen kunnen in dezen andere huurvoorwaarden zijn.

Ik ben uitzend- of flexwerker. Telt dit inkomen mee bij de inkomensberekening?
Nee. Wij kijken bij onze inkomensberekening alleen naar het vaste gegarandeerde inkomen. Uitzend- of flexcontracten geven ons onvoldoende inkomenszekerheid.

Wordt er een waarborgsom in rekening gebracht?
Het komt voor dat er bij het huren van een woning een waarborgsom in rekening wordt gebracht. Indien dit voor de gewenste huurwoning geldt, dan leest u dit na in de woningadvertentie.

Bij ondernemers stellen wij altijd de huurvoorwaarde van de afgifte van een waarborgsom. Dit bedrag is ter hoogte van 3 maanden huur. Indien u niet helemaal aan onze inkomensvoorwaarden voldoet, maar wel voldoende aantoonbaar eigen vermogen hebt, brengen wij ook een waarborgsom in rekening.

HUURPERIODE

Voor welke periode ga ik een huurovereenkomst aan?
Wij gaan huurovereenkomsten aan voor minimaal 1 jaar. Hierna wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Met dan een opzegtermijn van een kalendermaand.

Voor studentencomplexen gelden andere voorwaarden. Welke dit zijn leest u na in de woningadvertentie.

Ik wil voor een kortere periode dan een jaar een huurwoning. Is dit mogelijk?
Nee. Het is niet mogelijk om voor een kortere periode dan 1 jaar een woning te huren. Hier gelden geen uitzonderingen.

OPLEVERING WONING

In welke staat leveren jullie de woning op?
Een huurwoning levert de huidige huurder in schone en originele staat aan ons op. Dit houdt in dat vloeren, raambekleding en alle andere zaken die niet tot het gehuurde behoren zijn verwijderd en de gevolgschade is hersteld. De woning met tuin zijn netjes en schoon. Wel dient u rekening te houden met gebruikerssporen omdat in veel gevallen u niet de eerste huurder bent van de huurwoning. In deze staat leveren wij de woning aan u op.

Ik wil zaken overnemen van de huidige huurder. Mag dat?
Ja, dat mag. De huidige huurder heeft van ons een overnameformulier ontvangen. Deze vindt u hier. Met de zittende huurder vult u dit formulier in. Let er op dat u beiden dit formulier ondertekent en dat u uw namen invult op het formulier. De huidige huurder overhandigt dit formulier tijdens de eindinspectie aan ons.

Welke consequenties hebben overnames?
Bij het overnemen van zaken zoals bijvoorbeeld een vloer- of raambekleding zijn deze zaken uw eigendom en verantwoordelijkheid. Op het moment dat u in de toekomst de woning verlaat, verwijdert u deze zaken. Tenzij er een nieuwe huurder is die deze zaken overneemt.

Het overnemen van zaken houdt in, u heeft de lusten maar ook de lasten. U bent verantwoordelijk voor de overgenomen zaken, als zijnde u het zelf aanbrengt. Denk aan het vervangen van tegeltjes met boorgaten, het verwijderen van een laag lijm onder vloerbekleding of het verwijderen van een niet zichtbare tegelvloer onder laminaat.

Waar moet ik op letten om de sleuteloverdracht door te laten gaan?
De huurovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Een digitaal exemplaar ontvangt u automatisch zodra alle partijen deze getekend hebben. Gaat u met een partner de woning huren? Dan tekent de partner mee.

Het SEPA machtigingsformulier waarmee wij na ontvangst de huur maandelijks automatisch incasseren is door u ingevuld, gecontroleerd, ondertekend en door ons ontvangen. De eerste huurbetaling maakt u handmatig over via de factuur die u van ons ontvangt. Dit geldt ook voor de eventuele eenmalige kosten voor een naamplaatje en/of waarborgsom.

Hoe vindt de sleuteloverdracht plaats?
De sleuteloverdracht vindt plaats bij de woning. Vooraf aan de sleuteloverdracht maakt de commercieel technisch inspecteur de ‘beschrijving van het gehuurde’ op. Dit is een digitaal rapport waarin de opleverstaat van de woning wordt vastgelegd. Verlaat u de woning in de toekomst? Dan brengt u de woning terug in de staat zoals vastgelegd in dit rapport.

Meterstanden noteren wij op ditzelfde rapport. Dit rapport bespreken wij met u tijdens de sleuteloverdracht en zenden wij u na de sleuteloverdracht per e-mail.  

U legitimeert zich met uw geldige paspoort of identiteitsbewijs.

KOSTEN

Waar bestaat de huurprijs uit?
De huurprijs is de maandelijkse prijs die u betaalt voor het huren van de woning. Een huurverplichting bestaat uit deze huurprijs en bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld stook- en servicekosten.

In bijna alle gevallen zorgt u zelf voor levering van gas, water en elektriciteit. Maar ook zorgt u voor de levering van internet. De gemeente brengt belastingen bij u in rekening die voor uw gezinssituatie gelden.

Wat houden servicekosten in?
De maandelijkse servicekosten zijn kosten die gemaakt worden om onder andere de gemeenschappelijke ruimte te onderhouden. Bij bijna alle appartementen complexen en in een enkel geval bij een eengezinswoning brengen wij een voorschot servicekosten in rekening. Kosten waar u onder andere aan kunt denken zijn:

 • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte;
 • Electrakosten gemeenschappelijke ruimte;
 • Tuinonderhoud gemeenschappelijke ruimte;
 • Glasverzekering gemeenschappelijke ruimte;
 • Glasbewassing gemeenschappelijke ruimte;
 • CV service onderhoud.

Waar uw servicekosten uit bestaan leest u in uw huurovereenkomst. Staat in de opsomming in uw huurovereenkomst een onderdeel niet benoemd, dan moet u ervan uitgaan dat u zelf deze zaken moet regelen. Zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een glasverzekering.

De servicekosten zijn een redelijk voorschot dat u maandelijks betaalt naast de huurprijs. Eén keer per jaar krijgt u hier een afrekening van en wordt het te weinig of teveel betaalde bedrag met u verrekend.

Wat zijn stookkosten?
Stookkosten zijn die kosten die u naast de huurprijs en de mogelijke servicekosten betaald. Dit is een voorschot voor levering van warmte in de woning. Eenmaal per jaar ontvangt u hiervan een afrekening.

Ontvang ik een naamplaatje?
Ja. Bij appartementencomplexen worden vaak naamplaatjes geplaatst bij brievenbussen, het bellentableau en/of bij de ingang van de woning. Voor het leveren en het plaatsen brengen wij eenmalige kosten in rekening.

Welke verzekeringen regel ik zelf?
De eigenaresse van de woning heeft een opstalverzekering voor het complex waar de huurwoning onderdeel van is afgesloten. Een huurder kan geen opstalverzekering afsluiten voor het gehuurde. Wel moet u een aanvullende opstalverzekering afsluiten op het moment dat u de woning, met onze toestemming grondig hebt uitgebouwd of gewijzigd. Denk u hierbij aan een grotere luxe keuken, een aanbouw, dakkapel of iets dergelijks.

Ons advies is om een inboedel-, glas en rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Soms zit een glasverzekering in de huurprijs of servicekosten inbegrepen. Indien dit zo is, dan leest u dit in de huurovereenkomst. Staat dit er niet bij, dan kunt u ervan uitgaan dat u zelf de glasverzekering moet afsluiten.

Energie
Op het moment van sleuteloverdracht noteren wij de huidige meterstanden van de woning. Dit is uw beginstand. U meldt zich hiermee aan bij een energieleverancier naar keuze.

In het geval van verwarming door stadsverwarming of een WKO installatie, zit u vast zit aan een energieleverancier en heeft u geen vrije keus hierin. Meldt u zich tijdig aan. Dit voorkomt afsluiting van energie én de extra kosten die hier bij komen kijken.

Zijn er aanvullende kosten bij het aangaan van een huurovereenkomst?
Nee. Er worden geen administratiekosten, contractkosten of inschrijvingskosten in rekening gebracht.

Kan ik huurtoeslag aanvragen?
Voor alle huurprijzen waarbij de rekenhuur boven de liberalisatiegrens ligt, geldt geen huurtoeslag. De rekenhuur is de huurprijs die u de eerste keer betaalt nadat u de woning bent gaan huren. Houdt u er rekening mee dat indien u aan onze huurvoorwaarden voldoet, u in de regel geen huurtoeslag toegekend krijgt.

OVERIG

Hoe gaat REBO Huurwoning met mijn gegevens om?
U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Hiervoor geldt een uitgebreid privacy statement. Wij verwijzen u naar ons privacy statement.
Wilt u niet langer bij ons bekend zijn als een kandidaat huurder, dan kunt u zelf uw gegevens deleten binnen uw ‘persoonlijk omgeving’.

Ik ben geen woningzoekende meer. Hoe verwijder ik mijn gegevens?
U kunt zelf uw zoekprofiel verwijderen. Dit doet u als volgt:

 • Log in op uw ‘persoonlijke omgeving’ via ‘ikzoekeen.rebohuurwoning.nl’.
 • Klik op de button ‘privacy’.
 • Klik op de button ‘verwijder mijn account’.

Is uw interesse gewekt? Wij zien uw digitale inschrijving graag tegemoet en hopen u op korte termijn uit te nodigen voor een bezichtiging van een woning naar wens.

REBO Groep is aangesloten bij: