faq

FAQ

Veel
gestelde vragen

Vragen en antwoorden


1. Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning of garage?
Alleen wie bij ons staat ingeschreven, komt in aanmerking voor een reservering van een huurwoning en/of garage. Wilt u zich inschrijven? Download dan hier het inschrijfformulier woningen en garage. Na ontvangst van uw compleet ingevulde formulier, krijgt u schriftelijk bericht van ons.
Woningzoekenden benaderen we op basis van datum van inschrijving. Dus hoe langer u ingeschreven staat, hoe groter de kans om een passend aanbod te krijgen. Daarbij kijken we ook naar de financiële draagkracht van woningzoekenden. Een credit-check bij Expirian en een PEP en Sanctiecheck en een IDINcheck, en ID check via Oribi kunnen onderdeel uitmaken van de toewijzing. Dit in het kader van de WWFT.

2. Wat is een UWV verklaring en waar kan ik deze opvragen?
Voor de inschrijving is ook een UWV verklaring nodig, indien u loon ontvangt uit een dienstverband. Een UWV verklaring geeft inzicht in uw arbeidsverleden.  Hier leest u hoe u deze via Mijn UWV kunt opvragen.

3. Hoe lever ik een kopie ID bewijs aan?
Voor een reservering van een huurwoning dienen wij te beschikken over een kopie van een geldig identificatie bewijs. Hiervoor hebben wij een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitsbewijs nogid of een kopie van uw paspoort. Hierbij dient u het BSN en foto door te halen en erop te noteren "T.b.v. REBO Huurwoning".

4. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover en voorbeeldberekeningen vindt u op de website van de Belastingdienst. Let op: om in aanmerking te komen voor een REBO-huurwoning, dient u aan onze inkomenseis te voldoen. Wij houden geen rekening met eventueel te ontvangen huurtoeslag.

5. Hoe beëindig ik mijn huurcontract?
Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. Er geldt 1 kalendermaand opzegtermijn, die ingaat per de 1e van de volgende kalendermaand. Voor opzegging van het huurcontract kunt u ons huurbeëindigingsformulier gebruiken. Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dan dient u beiden de huuropzegging te ondertekenen. Anders nemen wij de opzegging niet in behandeling.
Mocht de huurovereenkomst op twee namen staan, en u wilt de huurovereenkomst op 1 naam hebben staan. Gebruikt u dan het formulier wijziging huurovereenkomst.

6. Hoe dien ik mijn woning op te leveren, bij einde huur?
Wanneer u de huur schriftelijk heeft beëindigd, ontvangt u van REBO een schriftelijke bevestiging. Daarin informeren wij u ook over de voor- en eindinspectie die moeten plaatsvinden. Wilt u alvast weten waarmee u rekening moet houden? Lees dan dit formulier: Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers'.

7. Kan ik zaken/goederen ter overname aanbieden?
Tijdens de voorinspectie zal de inspecteur een digitaal rapport opmaken. U ontvangt een examplaar van dit rapport per omgaande in uw mailbox. Hij geeft hierin aan hoe de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. In principe moet de woning precies zo worden achtergelaten. Iets laten overnemen, kan alleen als de nieuwe huurder akkoord gaat. REBO brengt de vertrekkende huurder en nieuwe huurder, indien beschikbaar, met elkaar in contact. De vertrekkende huurder dient dan zelf met de nieuwe huurder te overleggen inzake overname. Omdat de overname voor elke partij duidelijk geregeld moet zijn, dienen de afspraken vastgelegd te worden in een overnamerapport. Dit overnamerapport dient aan REBO uiterlijk tijdens de eindinspectie te worden overhandigd.

8. Onderhoud: welke verplichtingen heb ik als huurder?
Ook als huurder zijn er bepaalde onderhoudsverplichtingen. Welke dat zijn, leest u in het besluit kleine herstellingen. Twijfelt u over een onderhoudsverplichting? Neem dan contact op met onze technische dienst. Zij helpen u graag verder.

9. Hoe kan ik een reparatieverzoek of storing melden?
Calamiteiten (brand-, water-, inbraak-, stormschade etc.) meldt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch op het bij u bekende REBO-nummer.
Voor spoedeisende storingen is onze technische dienst 's ochtends tussen 08.30 uur en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Klachten en storingen die niet spoedeisend zijn, kunt u schriftelijk melden. Dat doet u per e-mail, via deze website, of met een brief.

10. Veranderingen aanbrengen aan het gehuurde: wat is toegestaan?
Als u iets aan de gehuurde woning wilt veranderen, dient u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Onze technische dienst neemt uw verzoek in behandeling en informeert u schriftelijk over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

11. Overlast: wat moet ik doen?
Ervaart u overlast van één van uw buren? Probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Mocht de overlast groot zijn en communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan adviseren wij u de wijkagent op de hoogte stellen. Tevens kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast en de reeds door u ondernomen acties. Als het mogelijk is, arrangeren wij een drie-partijen-overleg om de leefbaarheid voor een ieder te bevorderen.

12. Wijziging van woonsituatie: moet ik dat doorgeven?
Wanneer uw woonsituatie wijzigt, dient u dat aan ons door te geven. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier contract gebruiken. Afhankelijk van de wijziging, kan het zijn dat wij de huurovereenkomst dienen aan te passen. Het kan ook zijn dat er wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Hierover krijgt u schriftelijk bericht.

13. Ik wil mijn betaalwijze veranderen. Wat moet ik doen?
Heeft u een nieuw rekeningnummer of wilt u de huur automatisch laten afschrijven? Voor het veranderen van uw betaalwijze kunt u het wijzigingsformulier huurbetaling gebruiken.

14. Mijn vraag staat er niet bij...
Heeft u een andere vraag? Stel die dan via het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

REBO Groep is aangesloten bij:

Help de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Voor bezoek zijn onze kantoren beperkt, met inachtneming van alle RIVM voorschriften, geopend. Neem bij voorkeur telefonisch of per e-mail contact met ons op, want we werken op dit moment het liefst op afspraak. Door goed geïnformeerd te blijven en de adviezen op te volgen, kunnen we onszelf en anderen beschermen. De meest actuele COVID-19 informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar REBO en Corona